Vad betyder Bahai för mig?

Lena Johansson skriver om sin religion Bahai och hur den gjorde entré i hennes liv.

drip-921067_1920
Lena Johansson skriver om när hon upptäckte Bahai. Foto: Flicr/ CC BY 2.0

Bahai är det som ger mening till mitt liv, till hela livet, till varje del och till varje aspekt hur mitt liv har utvecklats.
I min ungdom var jag sökare, buddist, kommunist, jude, agnostiker och allt kändes fel, inget kändes rätt. När jag kom utomlands under ett skolår och min klasskamrat o jag började tala om djupare saker, vilket var ovanligt i min vänkrets, då fick jag information om att just alla mina djupare frågor kanske jag kunde få svar på genom att studera Bahai. Jag blev så glad och därefter har mitt liv inte varit detsamma.

Min väninna, Liz, bjöd mig med på olika träffar , studiecirklar och andra fördjupningsträffar varje vecka och jag träffade bahaier och andra som också sökte en djupare mening med deras liv. Dessa träffar var så betydelsefulla och innehållsrika och jag träffade svarta, gula, bruna och vita människor som alla sökte en djupare mening i livet. Hemma i Västergötland hade jag träffat bönder med skärmmössa ute på fälten, inget ont om dom, men så annorlunda än befolkningen i min nya stad. En mening som blivit djupare och gett mig större förståelse.

Jag  blev också inbjuden till en lägervecka där olika religioner presenterades vid varje kvällsprogram.  Detta arrangemang drevs av Arizonas State och det kändes så neutralt och bra. Alla utbytesstudenter till Arizona det året deltog i lägret.

Under denna vecka blev min förståelse av Bahai djupare och gav mig en insikt i att alla religioner kommer från samma källa, alla har kommit för sin tid och alla religioner säger samma sak  –  bara anpassat för sin tid. Precis såsom vi går i skolan och i varje klass lär vi oss lite mer, anpassat för vår utvecklingsförmåga.

När jag kom hem till Sverige kontaktade jag bahai i Göteborg och upptäckte genast att det var samma känsla, samma enhetstanke, utveckling för hela världen – jag hade ”hittat hem”.


Lena Johansson