Respektera ungdomars språk!

ungdomar

En del äldre klagar på ungdomars språk, men varje generation utvecklar språket och det är både äldre och yngres ansvar att respektera och försöka förstå varandra, skriver Bushra Yahya Al-Jubaihi.

Inledningsvis vill jag hänvisa till Aina, 75 år som skriver en insändare ’’Ungdomar kan inte tala som folk’’ (Metro september 21, 2012) där hon pratar om ungdomsspråket. Hon anser att ungdomar inte talar som folk. Oj, vad konstigt!

Absolut, det finns ganska stora skillnader mellan äldres språk och ungdomsspråk, vilket kallas förkortningsspråket. Alltså finns det skillnader från en generation till en annan.

Aina skriver ett exempel: hon stod på perrongen och lyssnade på två ungdomars samtal. Hon förstod inte vad de menade för att de talade med förkortningsspråket. Det är helt normalt, anser jag, eftersom varje generation förändras under tiden. Precis som äldre inte kan förstå ungdomsspråket, kan ungdomar inte förstå äldres språk.

En dag försökte jag att lyssna på ungdomsspråket och förstå dem. De använde förkortningsspråket, till exempel ’’ses’’ istället för ’’vi ses’’ eller ’’ba’’ istället ’’bara’’. Det finns många ord som ungdomar gör kortare. Så om äldre fokuserar på ungdomars språk kommer de förstå vad de menar.

Utöver detta skriver Aina att ’’det är inte konstigt att så många ungdomar är arbetslösa, de kan ju inte tala seriöst på en arbetsintervju’’. Jag är helt emot henne i denna mening. Jag tror inte att det är sant eftersom när en ungdom går till arbetsintervju kommer han/hon tala på ett seriöst sätt. Förkortningsspråket är bara mellan ungdomarna och vuxna kan markera det när de pratar med sina föräldrar eller lärare. Så ungdomar förstår var, när och med vem de kan tala ungdomsspråket/ förkortningsspråket.

Avslutningsvis vill jag säga att vi måste tänka på olika generationer och respektera allas angelägenheter. Så ungdomar måste respektera äldre människor och tala med dem på ett riktigt sätt. Men samtidigt måste äldre människor respektera ungdomsspråket och försöka att förstå dem och acceptera detta språket.

Bushra Yahya Al-Jubaihi