Om Gör din röst hörd!

IMG_4964red3_smal

Tycker du också att att kvinnor och personer från olika religioner och kulturer får alldeles för lite utrymme i media? Gör din röst hörd! är en interreligiös skrivkurs för kvinnor där vi ändrar på maktbalansen. Cirka tio kvinnor från olika religioner och stadsdelar skriver debattartiklar, insändare och krönikor utifrån teman som antirasism, religion och feminism. Nu är det dags att lyssna på oss!

Bloggen Gör din röst hörd! är en del i ett projekt med samma namn. Projektet är utformad som en kurs i att skriva debattartiklar, insändare och krönikor, där 10-15 deltagare träffas vid åtta tillfällen för inspirationsföreläsningar, diskussion och skrivande.

Kurser hölls terminsvis våren och hösten 2016. Projektets ägare var Göteborgs Interreligiösa Råd och projektledare var Berit Bornecrantz Dias vid Interreligiösa Centret, där rådets verksamhet bedrivs. Samarbetspartner var Ibn Rushd studieförbund och Plattform Agera, som bidrog med skrivledarna Elin Schwartz, Mathilda Andersson och Anna Erlandsson som alla är journalister. Projektet finansierades med integrationsbidrag från Social resursförvaltning, Göteborgs stad.

Projektet präglas av interkulturella, interreligiösa, feministiska och antirasistiska perspektiv, vilket gör att sådana perspektiv finns i inspirationsföreläsningar och i olika exempel som tas upp under projektets gång.

När det gäller deltagarnas eget skrivande finns dessa perspektiv med som exempel på sådant som de kan skriva om, men vi välkomnar även skrivande om andra frågor.

Projektet riktar sig till personer som definierar sig som kvinnor och är 18 år eller uppåt. Vi vill ha bredd i gruppen när det gäller religiös och kulturell bakgrund, ålder och klass.

Är du intresserad av att göra ett liknande projektet med oss? 

Varmt välkommen att skicka en intresseanmälan till: 

berit.bornecrantz(a)interreligiosacentret.se

Läs mer om projektets arrangörer här!